ម្ចាស់​ភោជនីយដ្ឋាន អាហា​រដ្ឋា​ន​មួយចំនួនធំ បាន​បិទ​ស្លាក​សញ្ញា​ហាម​ជក់បារី​ – CEN