វាសនា​របស់​បណ្តា​ប្រទេស​នៅលើ​ខ្សែក្រវ៉ាត់ និង​វិថី​របស់​ចិន ៖ វាល​ល្បាប់​បំណុល​ងាយ​ធ្លាក់ចុះ តែ​ពិបាក​រើខ្លួន​ចេញ​វិញ​? – CEN