កូនប្រសា​ម្នាក់​រករឿង​ប្រពន្ធ​និង​កាន់​កាំបិត​កាប់​ឪពុកក្មេក ត្រូវ​ឪពុកក្មេក​វាយ​មួយ​គល់​ឫស្សី​ស្លាប់​ – CEN