លោក​លឹម គានហោ​៖ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ វ៉ៃកូ អាចផ្តត់ផ្គង់​ទឹក​ស្រោចស្រព​ដី​ស្រែ​កសិក​រប្រ​មាណ​៣០​ម៉ឺន​ហិកតា – CEN