ឃុំខ្លួន​ជនប្រដាប់អាវុធ​ជា​មន្ត្រី​យោធា បាញ់​ជនរងគ្រោះ​២​នាក់ – CEN