បុគ្គល​ចូល​កាន់កាប់​ដី​មាត់បឹង​ព្រែក​ទប់ ​ធ្វើ​សកម្ម​សិទ្ធិ​រាល់ថ្ងៃនេះ កំពុង​ផ្គើន​បទបញ្ជាសម្តេច ហ៊ុន សែន ឲ្យ​ការពា​របឹង​នេះ​..? (Video inside) – CEN