ព្រះមហាក្សត្រី អំពាវនាវ​ដល់​ប្រជារាស្ត្រ​ខ្មែរ​រួមគ្នា​លើកកម្ពស់​សីលធម៌ និង​វប្បធម៌​អហិង្សា ដើម្បី​សង្គម​មួយ​ប្រកបដោយ​ភាពថ្លៃថ្នូរ និង​សុខដុម​ – CEN