ឃាត់ខ្លួន​បុរស​ម្នាក់ ប្រើ​កាំបិតផ្គាក់​គប់​ក្មេង​ឱ្យ​របួស​ – CEN