ស្នើ​ឲ្យ​កូរ៉េ​ ពង្រីក​ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី ជាមួយ​កម្ពុជា ឲ្យបាន ​២ ​ប៊ីលាន​ដុល្លារ​ នៅ​ឆ្នាំ​២០២០ – CEN