សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ៖​ដាក់​មុខតំណែង​ដល់​ស្ត្រី ដើម្បី​តែ​បង្គ្រប់កិច្ច​នោះទេ គឺ​ត្រូវ​ចូលរួមចំណែក​យ៉ាង​សកម្ម​ក្នុង​កិច្ចការងារ​ – CEN