កោតតែ​ចេះ​នឹកឃើញ ៖ តុបតែង​ឲ្យ​ឆ្មា ជួយ​លក់​ត្រី​ពិតជា​ដាច់​អស្ចារ្យ ហើយ​បាន​ឡើង​ទំព័រ​កាសែត​បរទេស​ទៀ​ត​ – CEN