ជនល្មើស​ញៀន​ថ្នាំ​ម្នាក់ កាប់​នាយ​នគរបាល​ប៉ុស្តិ៍​ព្រែក​ព្នៅ​ស្តីទី របួស​រយះ​កដៃ​ – CEN