សង្ស័យ​ស្រវឹង​បើក​ម៉ូតូ​ធំ​លឿន​ដូច​ព្យុះ ហោះ​ទៅបុក​ដើមឈើ និង​បន្ត​ទៅ​បុក​ជញ្ជាំង​ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​បាក់ក​ស្លាប់​ – CEN