ជួយ​មើល​ផង​! ក្រុមហ៊ុន លោក​ឧកញ៉ា ជឹម សុខ កំពុង​បន្ត​ច្របាច់ ក ពលរដ្ឋ​រកស៊ី​លក់​-​ទិញ​សត្វ​គោ ក្របី នៅ​ខេត្តព្រៃវែង​ – CEN