គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍ បច្ចុប្បន្ន កំពុងតែ​មាន​ការ​កើត​ឡើង​គួរអោយកត់សម្គាល់​ (Video inside) – CEN