ជនពិការ​រស់នៅ​ដោយ​ការឧបត្ថម្ភ ២០០​ដុល្លារ ក្នុង​១​ខែ ស្រាប់តែ​ក្លាយជា​អ្នក​មាន​ដោយសារ​ភួយ​កញ្ចាស់​មួយ – CEN