កូរ៉េខាងជើង​បញ្ជូន​សា​លិខិត “​សម្ងាត់​” ឲ្យ​អាមេរិក​ – CEN