ទិស​ស្លោក​ការទូត​របស់​ចិន ក្នុង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​អាមេរិក រុស្ស៊ី និង​អាស៊ាន​ – CEN