ផ្លូវ​មានការ​ខូចខាត​មួយចំនួន និង​បង្កអោយមាន​ការកកស្ទះ​ចរាចរ នឹង​ជួសជុល​ផ្លូវ​សហព័ន្ធ​រុស្សី​និង​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤​ឡើងវិញ​ – CEN