បាត់​លុយ​អស់​ជិត​២​ម៉ឺន​ដុល្លារ រយៈពេល​ជាង​មួយឆ្នាំ ទើប​ចាប់​ចោរ​ម្នាក់​នៅក្នុង​ហាង​ – CEN