ឆេះ​ផ្ទះ​ព្រោះ iPhone ផ្ទុះ ​ប្តី​ប្រពន្ធ​២​រូប បានទាមទារ​សំណង ៦០០.០០០​ដុល្លារ – CEN