រន្ទះបាញ់​ចំ​មនុស្ស​ស្តែងៗ តែ​សំណាងល្អ​ណាស់​ដែល​ក្មេង​ជំទង់ អា​សង់​ទីន ម្នាក់នេះ​ពុំ​បាត់បង់​ជីវិត​ – CEN