សិស្សស្រី​ម្នាក់​មិន​ឲ្យ​ពេលវេលា​ខ្ជះខ្ជាយ​ទេ ដោយ​ឆ្លៀត​ធ្វើ «homework» ខណៈអង្គុយ​បែរ​ខ្នង​នៅលើ​ម៉ូតូ​គួរ​ឲ្យ​ស្ញើបជំនួស​! (​មាន​វីដេអូ​) – CEN