ជាង​ម៉ាស៊ីនត្រជាក់​ម្នាក់​ឆក់​ខ្សែភ្លើង​ស្លាប់​ពេល​កំពុង​តម្លើង​ម៉ាស៊ីនត្រជាក់​នៅ​ហាង​ផឹកស៊ី​កុង​តែ​ន័រ​ – CEN