សត្វព្រៃជាង១តោន ដែលបំរុងនាំទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាម ត្រូវបានអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសស្ទាក់ចាប់បាននៅស្រុកអង្គបូរី – CEN