នគរបាល​ការពារ​សុវត្ថិភាព​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​ជាតិ​-​អន្តរជាតិ ក្នុង​ពិធីបុណ្យ​ទន្លេ​លើ​ក​ទី​៤ នៅ​ខេត្ត​កណ្តាល​ – CEN