​គួរ​ឲ្យ​ភ្ញាក់ផ្អើល​ទេ​! ដែល​អ​តី​តា​តារា​សិច​ថៃ Nat ថាខ្លួន​ពុំដែល​រួមដំណេក​ជាមួយ​អតីត​ប្តី​សេដ្ឋី​អាមេរិក និង​ទម្លាយ​ខ្លួន​ជា «មនុស្សស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា» – CEN