ការ​បង្កបង្កើនផល​ស្រូវវស្សា​បាន​ជាង ២​លាន​៦​សែន​ហិកតា​ – CEN