ម្ចាស់​ត្រូវគេ​ចាក់​សម្លាប់ ខណៈពេល​សុនក​របស់គាត់​ដេក​រង់ចាំ​ជាច្រើន​ខែ នៅ​មាត់ទ្វារ​មន្ទីរពេទ្យ​ – CEN