គ្រូបង្រៀន​ម្នាក់​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ កំពុង​ឈឺ​ជំងឺមហារីក​ធ្ងន់ធ្ងរ ដង្ហោយ​រក​សប្បុរសជន​ជួយសង្គ្រោះ (Video inside) – CEN