បេក្ខភាព Cambodian Idol សោភា ទេ​ពី ចាកចេញ​ទាំង​ទឹកភ្នែក​ (Video inside) – CEN