បណ្ឌិត​វេជ្ជសាស្ត្រ​ម្នាក់​ប្រាប់​ថា ក្នុង​ការប្រកប​របរ ៣៥ ​ឆ្នាំ​មកហើយ របស់ខ្លួន គ្មាន​អ្នកជំងឺ​ណា​ត្រូវ​ស្លាប់​ដោយសារ​បញ្ហា​បេះដូង​ទេ ដោយហេតុ​ថា លោក​បាន​ពឹងពាក់​លើ​វត្ថុ​១​នេះ​… .. . – CEN