បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​បណ្តេញ​ចុះ​ចេញពី​យន្តហោះ ព្រោះ​ជក់បារី​ឡើងជណ្តើរ ខណៈ​យន្តហោះ​កំពុង​ចាក់ប្រេង​ឡើងវិញ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN