វីរបុរស​បាល់ទាត់ RYAN GIGGS រីករាយ​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​រោងចក្រ​ថៃ​ហ្គ័​រ​ – CEN