លោក ប៉ាន សូរ​ស័ក្តិ ជួប​ជាមួយ​សមាគម​ផលិត​ករ LA MAISON DU GRUYÈRE ដើម្បី​ពង្រីក​ការប្រើប្រាស់ និង​ស្វែងរក​ដៃគូ​នាំចេញ “​ម្រេច​កំពត​”​ ឲ្យបាន​កាន់តែ​ទូលំទូលាយ​ថែម​ទៀត​ – CEN