ក្មេងប្រុស​អាយុ​១៤​ឆ្នាំ​រួម​ភេទ​ជាមួយ​ក្មេងស្រី​១២​ឆ្នាំ ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​និង​បញ្ជូន​ទៅ​តុលាការ – CEN