សម្តេចពិជ័យសេនា ៖ ការបំភ្លៃព័ត៌មានរឿងប៉ះទង្គិចគ្នានៅស្រុកស្នួល ជា ចេតនារបស់ក្រុមក្បត់ជាតិ – CEN