ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ ដឹងថា ការជួប​ចរចារ​ជាមួយ គីម ជុង​អ៊ុន ជា​រឿង​គ្រោះថ្នាក់​ – CEN