ប្រធានាធិបតី​ចិន ស៊ី ជី​ង​ពីង​អាច​កាន់តំណែង​បាន​មួយ​ជីវិត ក្រោយ​សមាជជាតិ​អនុម័ត​ការលុបចោល​ ​ការកំណត់​អាណត្តិ​មេដឹកនាំ​ – CEN