លោក អ៊ិត សំហេង ជំរុញ​ដល់​គ្រប់​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ ត្រូវ​យក​បញ្ហា​ប្រឈម​មក​ធ្វើជា​ដំណោះស្រាយ​ – CEN