អភិបាលខេត្ត​មណ្ឌលគិរី ជំរុញ​ឲ្យ​ស្ត្រី​បង្កើន​ចំណេះដឹង​ឲ្យ​ប្រសើរ​ថែម​ទៀត​ – CEN