ឪពុកម្តាយ​មួយ​រង​ការរិះគន់ ព្រោះ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​កូនប្រុស​តូច ជួយ​ការងារ «​លើកដាក់​បាវ​ធ្យូង​» យ៉ាង​ត្រ​ដាប​ត្រ​ដួស​បែបនេះ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN