ឃាត់ខ្លួន​ជនជាតិ​ចិន​២​នាក់​ដែល​ចាប់ជំរិត​ជនជាតិ​ចិន​គ្នាឯង​ – CEN