ជនជាតិ​វៀតណាម​ចំនួន ៤ នាក់ លួច​បន្លំ​កាន់​ឯកសារ​ខ្មែរ​មិន​ប្រក្រតី ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ – CEN