បង្ហាញ​មុខ​ជន​ឆបោក​ម្នាក់​ យក​រថយន្ដ​ពលរដ្ឋ​ ៣០ ​គ្រឿង​លក់ ក្រោមរូបភាព​ជួល​អោយ​ជនជាតិ​ចិន​ – CEN