កសិករ​ដាក់​ញត្តិ​ទៅ​រដ្ឋសភា និង​អំពាវនាវ​រក​ដំណោះស្រាយ​លើ​ជម្លោះ​ដីធ្លី​ដ៏​រ៉ាំរ៉ៃ​ – CEN