ក្រុមហ៊ុន​របស់​ប្រទេស​អ៊ីស្រាអែល​ ចង់​បង្កើត​កសិដ្ឋាន​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ដំណក់ទឹក លើ​ដំណាំ​ស្រូវ​នៅ​កម្ពុជា – CEN