សម្តេច​តេជោ ៖ ប្រតិបត្តិការ​កាត់​ទ្រុង​រថយន្ត​កែច្នៃ មិន​អាច​បញ្ឈប់​ – CEN