ឡេង ណា​វ៉ាត់​ត្រា គ្រោង​ចំណាយ​ច្រើន​លើ​បទ “​រាំ​បិទគូទ​” ដើម្បី​ឲ្យ​កាន់តែ​ផ្ទុះ​ – CEN