ចាក់​សាំង​រំលែក​ដាក់​ថង់​លក់​ឲ្យគេ មិន​ប្រយ័ត្ន​កំពប់​ខ្ចាយ​ចូល​ចង្ក្រាន​បាយ​ឆាបឆេះ​ផ្ទះ​និង​ទ្រព្យសម្បត្តិ​អស់​គ្មាន​សល់​ – CEN